Disclaimer

&CKJE besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

&CKJE is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website, of aan deze website gerelateerde nieuwsbrieven, aangeboden informatie, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van informatie of diensten door &CKJE, of door u aan &CKJE door middel van een website van &CKJE, of anderszins langs elektronische weg.

&CKJE aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens &CKJE via deze website of gerelateerde nieuwsbrieven. &CKJE aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Mocht u van mening zijn dat er ondanks alle zorgvuldigheid foto’s en/of teksten onrechtmatig zijn gepubliceerd, neemt u aanstoot aan welke inhoud dan ook, of heeft u een ander vraag of klacht, neem dan alstublieft contact op met &CKJE via hendrickjescholten@gmail.com.

Lees ook onze privacyverklaring.