PROFESSIONELE BEGELEIDING VOOR BEDRIJVEN

Outplacement

Een traject van 3, 6 of 9 maanden waarin ik uw werknemer coach en adviseer bij het bepalen van de juiste vervolgstap in zijn of haar loopbaan. Vervolgens ondernemen we concrete stappen om tot dit doel te komen.

Re-integratie 2e spoor

U en uw werknemer hebben het advies gekregen buiten de organisatie naar een passende vervolgstap in de loopbaan van uw werknemer te zoeken. Ik coach en begeleid uw medewerker graag in dit traject, waarbij we zoveel mogelijk kijken naar mogelijkheden en zo min mogelijk naar onmogelijkheden. De lengte van dit traject kan variëren. Ik maak graag een voorstel op maat voor u.

Loopbaancoaching

Ziekte of een veranderende organisatie kunnen de aanleiding zijn voor een traject, maar ook twijfel over de passendheid van de huidige functie. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid van uw medewerker(s) is in deze tijd onontkoombaar. Ik ga graag met u in gesprek om u te adviseren over een passend traject voor uw medewerker(s).

Individuele begeleidingstrajecten

Binnen bovenstaande individuele trajecten ga ik met uw werknemer op zoek naar de best mogelijke vervolgstap in de loopbaan. Door middel van gesprekken, waarin drijfveren, kwaliteiten, valkuilen en doelen worden besproken, maar ook door inzet van testen, wordt het doel concreet. Uiteraard wordt in het traject ook voldoende aandacht besteedt aan netwerken (o.a. LinkedIn), solliciteren en kunt u ervan op aan dat ik mijn bedrijvennetwerk inzet waar mogelijk.

Een traject kan 3, 6 of 9 maanden duren, of desgewenst langer. Het is tevens mogelijk een korte ‘loopbaanscan’ in te zetten, waarin door middel van 2 gesprekken van 1,5 uur de loopbaan en de huidige functie onder de loep wordt genomen. Een kort traject als deze kan eventueel worden vervolgd, wanneer twijfels over de passendheid van de huidige functie gegrond blijken en er mogelijk stappen in de richting van een nieuwe functie moeten worden ondernomen.

Teamcoaching

Een veranderende organisatie heeft zijn weerslag op de mensen. Ieder reageert op zijn eigen manier. Binnen een team kan dit verwarring of instabiliteit veroorzaken. Teamcoaching leidt tot begrip en betere samenwerking.

Een traject bestaat uit meerdere sessies van 2,5 à 3 uren. Afhankelijk van de vraagstelling maak ik een voorstel op maat.

DIENSTVERLENING

Organisaties
Een organisatie draait pas optimaal wanneer de mensen die er werken optimaal functioneren.
Particulieren
Wanneer je een stap wilt zetten in de goede richting en jezelf wilt ontwikkelen, op welk gebied dan ook.